ارائه خدمات تامین مالی از طریق اوراق منفعت صرفا برای اعضای سندیکا

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 96/06/08


به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند، شرکت تامین سرمایه نوین با ارسال نامه ای آمادگی خویش را جهت ارائه هر گونه خدمات تامین مالی از طریق اوراق منفعت برای سازندگان و پیمانکاران عضو سندیکای شرکت های ساختمانی ایران را اعلام داشته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست خبر را دریافت نمایید.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر