اعلام اسامی تایید شدگان آزمون اولین سمینار آموزشی ایمنی ویژه مدیران عالی شرکت ها

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/09/30


به اطلاع می رساند اسامی تایید شدگان دریافت گواهینامه اولین سمینار آموزش ایمنی ویژه مدیران عالی شرکت های حوزه صنعت احداث که در تاریخ 7 مهرماه 1395 در محل سندیکا برگزار گردیده است و آزمون آن در آبان ماه سال جاری در محل سندیکا برگزار گردید بر روی سایت مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درج گردیده است.

شرکت کنندگان گرامی می توانند لیست مربوطه را در پیوست خبر دریافت نمایند.

این اسامی در سایت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درج شده است.

(لینک: http://crtosh.mcls.gov.ir/page.php?109 خبر شماره 182)

همچنین گواهینامه پایان دوره نیز در مرکز تحقیقات مراحل چاپ را طی می نماید و در صورتیکه نیاز وافر و بسیار فوری به مدرک رسمی آن مرکز پیش آمده می توانید با دبیرخانه آموزش ایمنی (صالحی) ارتباط برقرار نمایید. طبق هماهنگی های بعمل آمده سندیکا ، مرکز تحقیقات و بازرسی کار وزارت خانه مربوطه فرآیندی جهت رفع نیاز فوری شرکت کنندگان به گواهینامه نهایی تعریف شده است.

اصل گواهینامه ها پس از چاپ و نهایی شدن با هماهنگی سندیکا دریافت و به اطلاع کلیه اعضای محترم خواهد رسید.

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر