مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی شرکت های ساختمانی (نوبت دوم)

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 95/04/08


مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی شرکت های ساختمانی (نوبت دوم) در تاریخ دوشنبه 21 تیرماه 1395 در محل سالن همایش های سندیکای شرکت های ساختمانی ایران برگزار می گردد.

از کلیه شرکت های عضو دعوت می شود نسبت به معرفی کتبی نماینده تام الاختیار خود تا یک روز قبل از برگزاری مجمع با همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه حهت حضور در جلسه اقدام فرمایند.

دستور جلسه:

 

  • گزارش هیات مدیره در سال 1394
  • گزارش بازرس در سال 1394
  • اتخاذ تصمیم درمورد صورتهای مالی سال 1394
  • طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 1395
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی
  • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

 

 

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر