معرفی انواع خدمات بیمه ای از سوی اتاق ایران

 

 منبع خبری:

 تاریخ خبر: 1396/09/04


بر اساس تفاهم نامه منعقد شده شرکت سهامی بیمه آسماری با اتاق ایران در تاریخ 1 مرداد 96، به پیوست خبر نرخ و شرایط انواع بیمه نامه های مربوطه در  قالب هفت طرح جهت اطلاع اعضای گرامی ارائه شده است.
ضمنا اغلب شرکت های بیمه جهت انعقاد قرارداد بیمه مکمل درمان صرفا در یک طرح ارائه خدمات می نمایند اما در این طرح، اعضا و بیمه شدگان با هر نوع سطح درآمدی امکان خریداری طرح مورد نظر را خواهند داشت.

ارجاع به لینک خبر: مراجعه به لینک خبر