معرفی انجمن شرکت های ساختمانی


 

 

تاریخچه

تشکلی که امروز به نام انجمن شرکتهای ساختمانی شناخته می‎شود با بیش از پنجاه سال قدمت کهنسال‎ترین تشکل صنفی کشور است. اگر ثبت رسمی این تشکل را با نام سندیکای شرکتهای ساختمانی تولد اسمی آن بدانیم نامه شماره 27851 ثبت کل اسناد و املاک تاریخ 11/12/1326 را نشان می‎دهد و اگر واقعیت تشکیل عملی آن را بپذیریم باید سالیانی به عقب برگردیم، که هنوز قانون کار در ایران وجود نداشت. به هر حال سندیکای شرکتهای ساختمانی که در سال 1326 یعنی 59 سال قبل بطور رسمی ثبت گردید،در طول 59 سال حتی یک روز هم از فعالیت باز نایستاده است. این تشکل مانند هر سازمان صنفی و اجتماعی دیگر فراز و نشیب‎هایی داشته ولی هیچگاه در حمایت از آبادانی و سازندگی کوتاهی نکرده است. اگرچه امروز بعضی از بنیانگذاران اولیه و بسیاری از سازندگان سال‎های گذشته روی در نقاب تیره خاک کشیده‎اند ولی ساختمان‎های گوناگون، پل‎ها، راه‎های آهن و شوسه که در آن روزگاران بدون داشتن ابزار و وسایل مکانیکی و فقط با همت و کوشش شبانه‎روزی مهندسان و کارگران ایرانی ساخته شده‎اند هر یک همچون بنای یادبودی برای این عزیزان در جای جای میهن، خودنمایی می‎کنند. هنوز بازماندگان برومند مدیران برخی از آن شرکتها چراغی را که پدرانشان برافروخته‎اند روشن و نورانی نگاه داشته‎اند و هنوز انجمن شرکتهای ساختمانی همه ساله سالروز فعالیت پیش‎کسوتان سازندگی را گرامی می‎دارد.

در بهمن ماه 1372 سندیکای شرکتهای ساختمانی بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ((انجمن شرکتهای ساختمانی)) تغییر نام داد و با گامهایی محکم ترهمراه با کاروان توسعه و پیشرفت کشور به پیشرفت.

انجمن شرکتهای ساختمانی استانها

امروز به همت سازندگان و پیمانکاران سرتاسر کشور انجمن‎های شرکتهای ساختمانی و تأسیساتی دربیش از بیست و هفت استان تشکیل شده‎اند که هر کدام به عنوان بازویی فعال در خدمت سازندگی استان خود به انجام وظیفه مشغولند و به این ترتیب انجمن شرکتهای ساختمانی نه تنها به حدود پانصد عضو مستقیم خود بلکه به بیش از سه هزار عضو انجمن های استانی در سرتاسر کشور بطور غیرمستقیم خدمات فنی و حقوقی مورد نیاز را ارائه می‎دهد.

اساسنامه انجمن شرکت های ساختمانی

برای دریافت اساسنامه انجمن شرکت های ساختمانی، فایل ضمیمه را دانلود فرمایید.

 

جهت دانلود فایل پیوست، اینجا را کلیک کنید.