کمیسیون حقوقی


عنوان کمیته تخصصی: کمیسیون حقوقی

توضیحات:

بیانیه ماموریت:

کمیسیون حقوقی مطابق با اساسنامه سندیکا وبمنظور تقویت توان حقوقی وقراردادی اعضا محترم در مواجه با مشکلات  و ابهامات در رابطه با قوانین بویژه قوانین مدنی ،تشکیل گردید.

اعضاء کمیسیون: 

آقایان مهندسان شیخ بهائی،پورشیرازی،جمالی ،ورزنده، سجادی نائینی ودکتر بطحائی و تکلی 

متن گزارش عملکرد سالانه:

کمیسیون حقوقی مطابق با اساسنامه سندیکا وبمنظور تقویت توان حقوقی وقراردادی اعضا محترم در مواجه با مشکلات  و ابهامات در رابطه با قوانین بویژه قوانین مدنی ،تشکیل گردید.

کمیسیون حقوقی باتهیه مرامنامه وتعیین شرح وظایف خود،پس ازتصویب هیات مدیره محترم،درسال93باترکیب آقایان مهندسان شیخ بهائی،پورشیرازی،جمالی ،ورزنده، سجادی نائینی ودکتر بطحائی و تکلی 15جلسه برگزار نمود.وموارد ذیل را در دستور کار خودداشته و اقداماتی نیز بعمل آورده و شرکتهای مراجعه کننده نیز از راهنمایی ها و مشاوره حقوقی بهره برده اند که اهم اقدامات بشرح ذیل تقدیم میگردد:

1-      تصویب برنامه های کمیسیون که بصورت یک هفته در میان دوشنبه ها از ساعت 30/9-11می باشد.

2-      عضویت آقای دکتر بطحائی وکیل پایه یک دادگستری، بعنوان  مشاور حقوقی در این کمیسیون مورد تصویب واقع شد.ضمناً آقایان دکتر میر حسینی و دکتر علیزاده وکلای دادگستری و استاد دانشگاه تهران جهت حضور در جلسات کمیسیون حقوقی اعلام آمادگی نمودند.

3-      تهیه مقالات مربوط به عادلانه بودن شرایط عمومی پیمان تهیه شد و در نشریه به چاپ رسید

4-      بحث حوادث کارگری واحضار مدیران عامل به مراجع قضائی از دستور جلسات کمیسیون بوده وکمیسیون تا حصول نتیجه پیگیری می نماید و از نتیجه اعضا را مطلع می نماید.

5-      بررسی پیش نویس قانون جامع داوری از موضوعات در دست بررسی کمیسیون حقوقی می باشد که کمیسیون نظرات اصلاحی برروی این متن داشته و به اتاق بازرگانی ایران اعلام می دارد.در این خصوص و موارد مشایه تاکنون سه مقاله در نشریه به چاپ رسیده است.

6-      بررسی آئین نامه قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل  دادگاههای عمومی و انقلاب  از دستور جلسات کمیسیون می باشد

7-      بررسی آئین نامه داوری سندیکا و تقویت کمیته داوری سندیکا جهت حل و فصل اختلافات اعضای سندیکا از دیگر موارد مهم در دستور کمیسیون می باشد.

8-      رسیدگی به مشکلات اعضای مراجعه کننده به کمیسیون و راهنمایی های لازم جهت استفاد از ظرفیت های قانون برای احقاق حقوق خود

9-      هدایت شرکتهای غیر عضو که جهت رفع مشکلات به اعضای کمیسیون مراجعه میکنند برای عضویت در سندیکا به جهت برخورداری از امکانات و خدمات سندیکا

10-با توجه به شرح وظایف کمیسیون در خصوص داوری اعلام و دریافت هرگونه هزینه داوری مستقیماً زیر نظر دبیر سندیکا انجام خواهد شد

امید است شرکتهای عضو با ارائه نظرات و پیشنهادات و استفاده از راهنمایی های کمیسیون ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات مطلوب یاری رسانند.

گزارش کمیسیون حقوقی

به نام خدا

اهم موضوعات و مباحث مطرح شده در کمیسیون حقوقی  و مصوبات کمیسیون در یک ماه گذشته :

       کمیسیون حقوقی :

-بررسی مشکلات حقوقی و قراردادی شرکتهای عضو سندیکا با کارفرمایان خود که با حضور در جلسات کمیسیون ازراهنمایی و مشاوره اعضای کمیسیون استفاده نمودند. از جمله شرکتهای تیس ،فورسمنت ،کهر خراسان ، سیس وی و چند شرکت دیگر

-بررسی راهکار عدم حضور شرکتهای پیمانکاری عضو سندیکا در مناقصات پروژه های نیمه تمامی که شرکتهای عضو سندیکا قبلاً در آن پروژه ها مشغول به فعالیت بوده و بنا به دلایلی قرارداد(پیمان) از سوی کارفرما فسخ یا خاتمه شده ولی کارفرما بدون تسویه حساب با پیمانکار اجرای ادامه عملیات پروژه را به مناقصه گذاشته است.

-بررسی و اصلاح آئین نامه عضویت سندیکا و پیشنهادات نظرات اصلاحی کمیسیون به هیات مدیره محترم

- تدوین و تهیه پیش نویس آئین نامه داوری و حل اختلاف سندیکا در دست بررسی می باشد.

 

                                                                                                           با تقدیم احترام – تکلی 

 

فایل ضمیمه: ---