بخش نامه های انجمن


نمایش جزئیاتمجمع عمومی عادی سالیانه به صرف افطار-96
نمایش جزئیاتحق عضویت سال 1396- علی الحساب
نمایش جزئیاتهمکاری جهت تهیه پیش نویس آئین نامه ایمنی جرثقیل های برجی
نمایش جزئیاتبررسی مشکلات بیمه ای پروژه های خارج از کشور
نمایش جزئیاتاطلاعیه اول آرم طرح ترافیک سال 1396
نمایش جزئیاتمجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده نوبت سوم (انتخابات)
نمایش جزئیاتآگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت سوم و آخر)
نمایش جزئیاتانتخابات هیات مدیره و بازرسان (اطلاعیه شماره 3)
نمایش جزئیاتآگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران (نوبت دوم)
نمایش جزئیاتسالنمای سال 1396 – بخشنامه دوم
نمایش جزئیاتفراخوان ثبت اطلاعات جهت سررسید سال 1396 – بخشنامه اول
نمایش جزئیاتاطلاعیه تغییر زمان برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سندیکای شرکت های ساختمانی ایران (نوبت اول)
نمایش جزئیاتدریافت نظرات کارشناسی اعضا در خصوص فرآیندهای اجرایی مخل کسب و کار صنف
نمایش جزئیاتمجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)
نمایش جزئیاتآگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)
نمایش جزئیاتدومین همایش سالانه ماشین آلات (فراخوان شماره 1)
نمایش جزئیاتحق عضویت قطعی سال 1395
نمایش جزئیاتاعلام نیاز اعضا در خصوص کارگاه های آموزشی
نمایش جزئیاتدریافت تسهیلات و خدمات در قالب تفاهم نامه بانک دی
نمایش جزئیاتآموزش ایمنی پیمانکاران و مسئولان ایمنی کارگاه ها
1234567