نمایشگاههای خارجی


پانزدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان و بازسازی منطقه قفقاز نمایش جزئیات
هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان بصره، عراقنمایش جزئیات
اولین نمایشگاه اختصاصی ماشین آلات شرکت های گوانگجونمایش جزئیات
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی داکارنمایش جزئیات
نمایشگاه های اختصاصی ایران در افغانستان و ترکمنستان تا پایان سال 96نمایش جزئیات
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی باماکو (مالی)نمایش جزئیات
هفدهمین نمایشگاه سازمان کشورهای اسلامینمایش جزئیات
نمایشگاه سرمایه گذاری کشور مالی نمایش جزئیات
نمایشگاه بزرگ سنگ و صنایع وابسته خاورمیانه دبی نمایش جزئیات
نمایشگاه Smart Shopper Annual Expo کشور کنیانمایش جزئیات
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تونسنمایش جزئیات
برپایی پاویون جمهوری اسلامی ایران در چهل و چهارمین نمایشگاه بین المللی عراق نمایش جزئیات
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان-کابلنمایش جزئیات
نمایشگاه اکسپو پاکستان 2017نمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری همزمان با برگزاری نمایشگاه بین المللی زیرساختهای عماننمایش جزئیات
نمایشگاه بین المللی ساختمان فرانسهنمایش جزئیات
نمایشگاه تجاری اکسپو پاکستان 2017 نمایش جزئیات
دهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت ساختمان، ساخت و ساز و راهسازی ترکمنستاننمایش جزئیات
پنجاه و نهمین نمایشگاه بین المللی سوریه نمایش جزئیات
نمایشگاه بازسازی سوریه نمایش جزئیات
123456