دوره های آموزشی خارجی


اعزام هیات تجاری به ساحل عاجنمایش جزئیات
تور آموزشی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در ایالت نیدرزاکسننمایش جزئیات
دوره های آموزشی ویژه اتاق بازرگانی تهران و موسسه ترویج کسب و کار اتاق بازرگانی اتریشنمایش جزئیات
دومین کنفرانس علمی بین المللی طراحی شهر پایدار و شهرهای قابل سکونتنمایش جزئیات
کارگاه آموزشی بیمه و چالش های آن در قراردادهای ساخت، طرح و ساخت و EPCنمایش جزئیات
دوره آموزشی مقدماتی مدیریت تحقیق و توسعهنمایش جزئیات
دوره آموزشی مدیریت اجرایی و استراتژیک در آکادمی مدیریت آلمان (DMAN)نمایش جزئیات
آغاز فرآیند تاسیس اتاق مشترک اتاق ایران-ژاپننمایش جزئیات
حضور هیات تجاری رومانی در تهراننمایش جزئیات
سمینار تجارت ایران و برترین کشورهای حوزه مشترک المنافعنمایش جزئیات
اعزام هیئت خرید از نمایشگاه ساختمانی استانبولنمایش جزئیات
دعوت به مشارکت در حمایت از دانش آموزان و دانشجویان مستعد و نیازمندنمایش جزئیات
واگذاری یک بنگاه و چندین جایگاه سوختنمایش جزئیات
تغییر در زمان اعزام هیات تجاری اتاق تهران به رومانینمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری اقتصادی به رومانی نمایش جزئیات
تمدید عضوگیری شورای مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبینمایش جزئیات
اولین نمایشگاه تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی، ساختمان و انرژی، آب و برق و خدمات فنی و مهندسی باکونمایش جزئیات
همایش فرصت های سرمایه گذاری و تجارت و نمایشگاه جانبی Made in iran در کانادانمایش جزئیات
تاخیر تاریخ اعزام هیات تجاری به هندنمایش جزئیات
دوره های آموزشی اتاق بازرگانی ایران-آلماننمایش جزئیات
12