مجامع داخلی


مجمع عمومی کنفدراسیون صنعت ایران (انتخابات هیات مدیره)نمایش جزئیات
مراسم سالانه جایزه کارآفرینی امین الضربنمایش جزئیات
مجمع عمومی کانون عالی کارفرمایی ایراننمایش جزئیات
تشکیل کمیته های مشترک بازرگانی تروژ، سنگاپور، تایلند، نیجریه با ایراننمایش جزئیات
دعوت به ثبت نام جهت هیات موسس اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستاننمایش جزئیات
حضور هیات تجاری بلژیک در تهران و اصفهاننمایش جزئیات
حضور هیات تجاری انجمن اتاق های بازرگانی و صنعت هند (آسوچم) در تهراننمایش جزئیات
درخواست مشارکت در مناقصه پروژه بازسازی هتل اسق کول در شهر بیشکک قرقیزستاننمایش جزئیات
مجمع عمومی فوق العاده اتاق بازرگانی ایران و آلماننمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری به روسیه به سرپرستی ریاست اتاق بازرگانی ایران و روسیهنمایش جزئیات
مجمع عمومی عادی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران (جلسه دوم)نمایش جزئیات
حضور هیات تجاری اتاق بازرگانی میلان (پوموس) در تهراننمایش جزئیات
نشست پرسش و پاسخ با موضوع خدمات گمرکی و تسهیلات تجارینمایش جزئیات
کارگاه تخصصی سدها و دریاچه های شهری ایران (فرصت ها و تهدیدهانمایش جزئیات
فراخوان عضوگیری برای انتخابات هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستاننمایش جزئیات
عضوگیری اتاق مشترک بازرگانی ایران و گرجستاننمایش جزئیات
مجمع عمومی عادی سالیانه فدراسیون صنعت آب ایراننمایش جزئیات
فراخوان عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران و اوکرایننمایش جزئیات
تاسیس کمیته مشترک ایران-پاکستان و ایران-اندونزینمایش جزئیات
اعزام هیات تجاری به چک و دانمارک (دعوت از علاقمندان)نمایش جزئیات
12345