معرفی اعضای هیأت مدیره انجمن


اعضاي هيأت مديره انجمن شركتهاي ساختماني

رییس هیات مدیره: مهندس بهمن دادمان

نایب رییس هیات مدیره: مهندس بیژن سعید آبادی

دبیر سندیکا: دکتر ایرج گلابتونچی

خزانه دار: مهندس سالار علیاری

منشی هیات مدیره: مهندس علی ورزنده

 

اعضای هیات مدیره:

مهندس منوچهر ملکیانی فرد

مهندس جواد خوانساری

مهندس محمد عطاردیان

مهندس محمود مصطفی زاده

دکتر علیرضا مقدس زاده

مهندس عباس وفایی

مهندس عبدالمجید سجادی نائینی

مهندس توحید زورچنگ

مهندس مجید شیخ بهائی

مهندس شعبان یوسفیان

 

 

اعضای هیات بازرس:

مهندس محمدعلی پورشیرازی

مهندس پرهام موحد

مهندس مجبتی ضرابی