نمایش جزئیات رویداد


عنوان: فراخوان عضویت جهت تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان

توضیحات:

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند با توجه به مصوبه هیت رییسه اتاق ایران ، تشکیل مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و تاجیکستان در دستور کار معاونت تشکلهای اتاق ایران قرار گرفته است. بدینوسیله از کلیه اعضای محترم علاقمند به عضویت در مجمع موسس اتاق مذکور دعوت بعمل می آید تا مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام را به شرح زیر به نمابر 88825111 ارسال نمایند.

تصویر کارت بازرگانی یا عضویت اتاق های سراسر کشور

تصویر یکی از مدارک مثبته دال بر همکاری با کشور مورد تقاضا

تصویر فیش واریزی به مبلغ 5 میلیون ریال به حساب جام بانک ملت به شماره 1515115115 به نام اتاق ایران

 

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 85732388 ارتباط برقرار نمایند.

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---