نمایش جزئیات رویداد


عنوان: برگزاری دوره آموزشی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی UCP600

توضیحات:

به اطلاع کلیه اعضای محترم می رساند کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ICC در نظر دارد سمیناری تحت عنوان مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برگزار نماید.
سخنران:

خانم فریده تذهیبی و آقای فریدون شیرازی

زمان: یکشنبه و دوشنبه 19 و 20 شهریور 96 ساعت 8:30 الی 12:30

مکان: اتاق بازرگانی ایران، شماره 175، خیابان طالقانی

ارتباط با دبیرخانه: 88306127
علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر تا سه شنبه 14 شهریور ماه نسبت به ارتباط و انجام امور ثبتنامی خویش اقدام نمایند.

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---