نمایش جزئیات رویداد


عنوان: سمینار بررسی و حل و فصل خسارات بیمه حمل و نقل کالا

توضیحات:

کمیسیون بیمه کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد سمیناری را با عنوان بررسی و حل و فصل خسارات بیمه حمل و نقل کالا برگزار نماید:

سخنران: دکتر نادر مظلومی، محمد جواد محمدیان امامی، حمید علیجانی، فرخ پوشایی و خانم سارا آقایی

زمان: 19 اردیبهشت ساعت 8:30 الی 12:30

محل برگزاری: اتاق بازرگانی ایران، خ طالقانی، شماره 175

ارتباط با دبیرخانه: 88306127

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---