طرح مشکلات اعضا در حوزه های قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده


عنوان: طرح مشکلات اعضا در حوزه های قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات:

مدیرعامل محترم شرکت

باسلام و احترام؛

به استحضار می رساند هیات مدیره سندیکا در راستای حل موضوعات و مشکلات مالیاتی اعضای سندیکا جلسه ای با معاونت سازمان امور مالیاتی برگزار و تشکیل کارگروه مشترک با سازمان امور مالیاتی را درخواست نمود که با موافقت سازمان امور مالیاتی مقرر است این کارگروه با معرفی نمایندگان سازمان و سندیکا با هدف تعامل بیشتر و طرح مشکلات اعضا در حوزه های قانون مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تشکیل گردد.

خواهشمند است دستور فرمایند مشکلات و موضوعات مرتبط با قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده و عدم اجرای قانون یا نقض قانون که بطور خاص آن شرکت با آنها روبرو گردیده را صراحتا با بیان دلائل و مستندات مربوطه به این سندیکا اعلام نمایند تا در کارگروه مذکور در دستور پیگیری و اقدام مقتضی بعمل آید.

 

باتقدیم احترام

ایرج گلابتونچی

دبیر

 جهت دریافت اصل بخش نامه کلیک نمایید.

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---