مساعدت و همیاری باهم میهنان زلزله زده غرب کشور


عنوان: مساعدت و همیاری باهم میهنان زلزله زده غرب کشور

توضیحات:

مدیرعامل محترم شرکت

موضوع: فراخوان-مساعدت و همیاری باهم میهنان زلزله زده غرب کشور

با سلام؛ استحضار دارید که به دلیل زلزله ویرانگر غرب کشور گروهی از هموطنان عزیزمان دچار رنج و مشکل شده اند و به دلیل تخریب منازل مسکونی شان با سختی هایی در اسکان موقت روبرو هستند علیرغم کمکهای دولت و مردم هنوز هم بر اساس بررسی های انجام شده توسط تیم کارشناسی اعزامی سندیکای شرکت های ساختمانی به منطقه غرب کشور (شهر و روستاهای زلزله زده استان کرمانشاهان) با مشکلات بسیاری روبرو هستند و برای اسکان آنها نیاز به کانکس یا ساختمانهای پیش ساخته موقت می باشد.

با توجه به شرایط اقلیمی این مناطق تهیه کانکس مناسب و تسریع در این امر نقش مهمی داشته و ضروری است.

لذا سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران به منظور مساعدت و مشارکت در این امر مهم و حیاتی در نظر دارد با فراخوان از تمامی اعضای خود در این خصوص اقدام موثر و عاجل معمول دارد لذا از آن مدیریت محترم خواهشمند است کمکهای نقدی خود را ظرف دوهفته آینده به حساب جاری 0106765734005 بانک ملی ایران به نام سندیکای شرکت های ساختمانی ایران واریز نمایند.

همچنین درخواست می گردد پس از واریز وجه رسید مربوطه را با ذکر نام شرکت و ذکر علت واریز جهت اطلاع و درج در سوابق مربوطه به این سندیکا دستور بفرمایید ارسال نمایند.

با تقدیم احترام

بهمن دادمان  /  رئیس هیات مدیره

جهت دریافت اصل بخشنامه کلیک نمایید.

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---