بازنگری نشریه شماره 55 سازمان برنامه


عنوان: بازنگری نشریه شماره 55 سازمان برنامه

توضیحات:

مدیرعامل محترم شرکت

با سلام و احترام؛

با توجه به اینگه بازنگری نشریه شماره 55  در دستور کار سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفته و مقرر است نمایندگان سندیکا در شورای هماهنگی نیز در فرآیند بازنگری مشارکت موثر داشته باشند، ضروری است کارگروه بازنگری نشریه شماره 55 که متشکل از نمایندگان تشکلهای عضو با ویژگی علاقه مندی، داشتن اطلاعات و تخصص کافی در حوزه مربوطه می باشند وظیفه پشتیبانی تخصصی نمایندگان شورا در جلسات مربوطه را عهده دار شوند.

لذا ضمن ارسال تصویر نامه شماره 6642-الف مورخ 10/10/96 شورای هماهنگی به ضمیمه فهرست مطالب مربوط به فصول هجده گانه،  از آن شرکت محترم درخواست می شود در صورت تمایل به مشارکت دراین فرآیند، نماینده یا نمایندگان خود را برای هر کدام از کمیته های مشخص شده بر اساس فصول هجده گانه نشریه 55 و حداکثر تا تاریخ 25/10/96 به این سندیکا معرفی نمایند تا اقدامات بعدی بعمل آید.

با تقدیم احترام

ایرج گلابتونچی / دبیر

جهت دریافت اصل بخشنامه کلیک نمایید.

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---