تجمیع مشکلات شرکتها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و قانون جدید مالیاتهای مستقیم


عنوان: تجمیع مشکلات شرکتها در حوزه مالیات بر ارزش افزوده و قانون جدید مالیاتهای مستقیم

توضیحات:

مدیر عامل محترم شرکت

با سلام

یکی از حوزه هایی که اعضای محترم سندیکا با مشکلات عدیده و سوالات زیادی مواجه اند قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و نحوه اجرای آن می باشد سندیکا در نظر دارد مطابق معمول کارگاه های آموزشی تبیین قوانین و بخشنامه های مالیاتی برگزار نماید.

خواهشمند است دستور فرمائید مسائل و مشکلات مبتلا به خود در حوزه مالیاتها اعم از مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی های مالیاتی، تشخیص درآمد بخشنامه های مالیاتی و سایر موارد که با آن در گذشته و حال مواجه بوده اید را بصورت مستدل، مستند و کارشناسی به تفکیک در حوزه قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی و جمع بندی و طرح در کارگاه آموزشی به این سندیکا از طریق ایمیل به آدرس پست الکترونیکی info@acco.ir یا به شماره 66464084 فاکس و یا به دبیرخانه ارسال نمایند.

 

با تقدیم احترام

ایرج گلابتونچی  /  دبیر

جهت دریافت اصل نامه کلیک کنید.

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---