طرح ترافیک سال 1397 بخشنامه دوم


عنوان: طرح ترافیک سال 1397 بخشنامه دوم

توضیحات:

مدیرعامل محترم شرکت

موضوع:معاینه فنی برتر جهت دریافت آرم طرح ترافیک

پس از سلام،

به استحضار می رساند طبق اعلام سازمان ترافیک تهران، کلیه اتومبیلهایی که نیاز به تردد در محدوده طرح ترافیک دارند، فارغ از سال تولید، موظف به اخذ معاینه فنی برتر از مراکز معاینه فنی می باشند( تأکید می گردد فارغ از سال تولید خودرو و حتی برای اتومبیلهای صفر کیلومتر). در غیر اینصورت حتی اگر اتومبیل طرح روزانه و یا سالانه ترافیک خریداری نماید، مشمول جریمه خواهد شد.

لذا برای متقاضیان خرید طرح ترافیک از این سندیکا ، ارائه کپی برگه معاینه فنی برتر به همراه سایر مدارک ماشین و وجوه واریزی الزامی است.

با تقدیم احترام

ایرج گلابتونچی / دبیر

جهت دریافت بخشنامه کلیک کنید.

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---