همفکری و انتقال تجربه اعضا جهت برون رفت از شرایط کنونی


عنوان: همفکری و انتقال تجربه اعضا جهت برون رفت از شرایط کنونی

توضیحات:

مدیر عامل محترم شرکت

با سلام و احترام؛

با توجه به شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور و شرایط ناشی از آن در فعالیت های پیمانکاری، سندیکای شرکت های ساختمانی ایران به دنبال راهکارهایی عملی در برون رفت اعضای خود از این بحران می باشد.

بی تردید، تجارب سالیان متمادی فعالیت پیمانکاری و اندیشه های والای شما که در طوفان ها و شرایط دشوار، بنگاه اقتصادی خود را حفظ نموده اید، در این شرایط می تواند یاری گر سایر پیمانکاران بوده و هم اندیشی فرصتی همه جانبه تر را برای یکایک اعضا ایجاد خواهد نمود.

لذا خواهشمند است چنانچه پیشنهادی در این رابطه دارید، جهت برنامه ریزی و اجرایی نمودن آن، موضوع را به سندیکا اعلام فرمائید.

 

با تشکر

ایرج گلابتونچی / دبیر

جهت دریافت اصل بخشنامه کلیک نمایید.

 

فایل ضمیمه: ---
لینک: ---